Przedmiotowe Zasady Oceniania obowiązujące w ULO

 1. drugi język obcy
 2. język angielski
 3. biologia i chemia
 4. geografia
 5. fizyka
 6. podstawy przedsiębiorczości oraz biznesu i zarządzania
 7. wychowanie fizyczne
 8. język polski
 9. matematyka
 10. informatyka
 11. historia oraz HIT
 12. etyka
 13. filozofia
 14. retoryka
Skip to content