Współpraca z Uczelniami

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza w Gdańsku (ULO) może poszczycić się wyjątkową pozycją we współpracy ze środowiskiem akademickim trójmiejskich Uczelni. Deklaracja Patronacka zawarta w dniu 22.07.2021 r. pomiędzy Fundacją Pozytywne Inicjatywy a Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Urzędem Miejskim w Gdańsku umożliwia naszym uczniom korzystanie z szerokiej oferty zajęć, wykładów, konferencji i warsztatów organizowanych dla studentów Związku Uczelni Fahrenheita (FarU). W roku szkolnym 2022/2023 ULO czynnie współpracuje z następującymi Wydziałami:
– Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych
– Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny
– Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji
– Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny
– Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
– Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski
– Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
– Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Wydział Kultury Fizycznej
– Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdański, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

Nad stałym doskonaleniem jakości kształcenia w zakresie współpracy ze szkolnictwem wyższym czuwa Rada Programowa w składzie:
– Politechnika Gdańska – dr Barbara Wikieł, prof. PG (Dyrektor Centrum Matematyki)
– GUMed – dr hab. Małgorzata Grembecka (kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii – Wydział Farmaceutyczny)
– Uniwersytety Gdański – dr hab Arnold Kłonczyński, prof. UG (Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia)
– Fundacja Pozytywne Inicjatywy – dr Piotr Szeląg – Wiceprezes Zarządu Fundacji
– ULO – Waldemar Kotowski – dyrektor
Uczniowie ULO mogą korzystać z zasobów Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego na tych samych zasadach, jak studenci UG. Bliska współpraca z Uczelniami FarU owocuje także stale rozwijającą się współpracą ze studenckimi kołami naukowymi w zakresie uczestnictwa we wspólnych wydarzeniach naukowych.

Skip to content