UWAGA – ZMIANA NR KONTA RR:

Rada Rodziców Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku:

17 8309 0000 0086 1022 2000 0010 

Bank Spółdzielczy w Sztumie Oddział w Gdańsku. ul. Trakt Św. Wojciecha 219

Wcześniejsze wpłaty na stary rachunek zostaną przeksięgowane.


tytuł wpłaty: (Imię nazwisko) klasa … (np.: 1A) składka na Radę Rodziców
Inne składki prosimy opisywać wg tego samego szablonu ze zmianą przeznaczenia np.: studniówka


Rok szkolny 2023/2024

Skład Prezydium Rady Rodziców

 adres email: rada.rodzicow.ulo@pozytywneinicjatywy.pl


WPŁATY na konto Rady Rodziców ULO

Szanowni Rodzice,

W imieniu całej Rady Rodziców bardzo Wam dziękujemy za zeszłoroczne wpłaty. Mieliśmy możliwość finansowania wielu projektów naszych uczniów (z inicjatywy SU), mogliśmy dofinansować wiele wyjść edukacyjnych, konkursów, olimpiad. Mogliśmy ufundować nagrody dla Super Ucznia i Super Nauczyciela. Wspomogliśmy materialnie osoby potrzebujące, mieliśmy fundusze na pomoc ULO w organizacji Dnia Otwartego. Zakupiliśmy pomoce dydaktyczne, dbaliśmy finansowo o serwer Minecraft i wiele innych. Bez Waszych składek nie było by to niemożliwe.

Z całego serca, raz jeszcze, dziękujemy!!

W obecnym roku szkolnym inicjatywę w większej mierze pragniemy przekazać uczniom. To Oni wiedzą czego najbardziej potrzebują. Młodzież ma wiele pomysłów, do realizacji których potrzebują tylko naszego wsparcia. Chcemy zwiększyć budżet na inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, tzw. budżet obywatelsko – uczniowski. Planujemy finansować nagrody w wielu konkursach, nie tylko dla najlepszych uczniów w nauce. Pragniemy dofinansowywać dojazdy na lekcje w terenie – uczniom i nauczycielom spoza Gdańska. Słodkie niespodzianki w wybrane dni oraz planujemy większe wsparcie socjalne dla potrzebujących uczniów.

Składka na RR w roku szkolnym 2023/2024 to 200 pln/dziecko za cały rok. Kolejne dziecko 100 pln/rok i trzecie 50 pln/rok.

Składki są dobrowolne, można wpłacać całość na początku, można miesięcznie, kwartalnie, jak Wam wygodnie. Można wpłacić część. Liczy się każda złotówka.

Za wszystkie wpłaty z góry bardzo Wam dziękujemy. Zachęcamy do śledzenia Facebooka szkoły, zakładka Rada Rodziców. Postaramy się informować na bieżąco o kolejnych poczynaniach.

Liczymy na kolejny udany Rok Szkolny!!!

Z pozdrowieniami Rada Rodziców ULO

DOKUMENTY Rady Rodziców:

Regulamin Rady Rodziców ULO 2022

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców ULO do 08.09.2022

Preliminarz 2022/2023 załącznik nr 1 do uchwały Rady Rodziców ULO nr 2 z dnia 28.09.2022

Skip to content