Numer Konta Rady Rodziców
Bank Spółdzielczy w Sztumie
63 8309 0000 0085 2300 3000 0010
tytuł wpłaty: (Imię nazwisko) klasa … (np.: 1A) składka na Radę Rodziców
Inne składki prosimy opisywać wg tego samego szablonu ze zmianą przeznaczenia np.: studniówka


Rok szkolny 2022/2023

Skład Prezydium Rady Rodziców

 adres email: rada.rodzicow.ulo@gmail.com

DOKUMENTY Rady Rodziców:

Regulamin Rady Rodziców ULO 2022

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców ULO do 08.09.2022

Preliminarz 2022/2023 załącznik nr 1 do uchwały Rady Rodziców ULO nr 2 z dnia 28.09.2022

Skip to content