W Trójmieście rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 przeprowadzana jest w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu Nabór: 

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

 Kandydat loguje się w systemie, ustala listę preferencji we wniosku, który dostarcza do szkoły pierwszego wyboru w formie elektronicznej (w przypadku możliwości złożenia podpisu elektronicznego przez przynajmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) lub papierowej.  

W roku szkolnym 2024/2025 utworzonych zostanie pięć klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych. 

Rodzaje klas dla uczniów po ukończeniu szkoły podstawowej

​​​​​​​ Oddział dwujęzyczny:

 • Klasa 1D imienia prof. Bolesława Augustowskiego:
  • Przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka, geografia.
  • Przedmioty dwujęzyczne: język angielski, matematyka, geografia.

Oddziały ogólnodostępne:

 • Klasa 1A imienia Andrzeja Jankowskiego
  • Przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka, informatyka.
 • Klasa 1B imienia prof. Zofii Majewskiej
  • Przedmioty rozszerzone: j. angielski, biologia, chemia.
 • Klasa 1C imienia Johanny Schopenhauer
  • Przedmioty rozszerzone: j. angielski, j. polski, historia.
 • Klasa 1E imienia Paula Patera
  • Przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka, biznes i zarządzanie (grupa) lub fizyka (grupa).

Progi punktowe z ubiegłego roku znajdują się w zakładce Pytania i odpowiedzi.

.

Skip to content