W roku szkolnym 2023/2024 w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Adamowicza w Gdańsku utworzone zostaną następujące typy klas pierwszych

· Klasa A – imienia prof. Franciszka Otto – z rozszerzonym zakresem nauczania: matematyki, informatyki i dodatkowo języka angielskiego. Przedmioty kierunkowe realizowane są we współpracy z Uniwersytetem Gdańskiem i Politechniką Gdańską. Uczniowie klasy mogą dodatkowo uczestniczyć w zajęciach z statystyki oraz matematyki i informatyki olimpijskiej, programowania czy grafiki komputerowej. Jest to klasa dla uczniów zainteresowanych realizacją badań naukowych z zakresu przedmiotów kierunkowych, przygotowaniem do olimpiad: informatycznej, matematycznej, lingwistyki matematycznej, itd. Skutecznie przygotowuje do matury krajowej i studiowania w kraju lub zagranicą na takich kierunkach jak: matematyka, informatyka, robotyka, grafika komputerowa, automatyka, mechatronika, itp.

· Klasa B – imienia prof. Teresy Sokołowskiej – z rozszerzonym zakresem nauczania: biologii, chemii i dodatkowo języka angielskiego. Przedmioty kierunkowe realizowane są we współpracy z Uniwersytetem Gdańskiem, Politechniką Gdańska i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Klasa dla uczniów zainteresowanych m.in.: realizacją badań naukowych z zakresu przedmiotów kierunkowych. Klasa realizuje zajęcia z Medical English, a także biologii i chemii olimpijskiej. Daje możliwość udziału w olimpiadach: biologicznej, chemicznej, ekologicznej itd. Skutecznie przygotowuje do matury krajowej i studiowania w kraju i zagranicą na takich kierunkach jak: medycyna, weterynaria, stomatologia, kosmetologia, dietetyka, biotechnologia, biologia, ekologia, psychologia, fizjoterapia, analityka medyczna, położnictwo itp.

· Klasa C – imienia prof. Marii Janion – z rozszerzonym zakresem nauczania: języka polskiego, historii i dodatkowo języka angielskiego. Klasa realizuje zajęcia z teatrologii i retoryki oraz dodatkowo z psychologii. Klasa dla uczniów zainteresowanych realizacją badań naukowych z zakresu przedmiotów kierunkowych, przygotowaniem do olimpiad: literatury i języka polskiego, filozoficznej, języka angielskiego, historycznej, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym itp. Skutecznie przygotowuje do matury krajowej i studiowania w kraju lub zagranicą na takich kierunkach jak: filologia polska, filologie obce, filozofia, politologia, psychologia, pedagogika, lingwistyka, politologia, prawo, historia, historia sztuki, teatrologia, dziennikarstwo, itp.

· Klasa D – imienia doc. Jerzego Szukalskiego – z rozszerzonym zakresem nauczania: matematyki, geografii i dodatkowo języka angielskiego. Dodatkowo uczniowie klasy mogą brać udział w zajęciach z geografii, ekonomii czy przedsiębiorczości olimpijskiej. Klasa dla uczniów zainteresowanych realizacją badań naukowych z zakresu przedmiotów kierunkowych, przygotowaniem do olimpiad: matematycznej, statystycznej, geograficznej, itd. Skutecznie przygotowuje do matury krajowej i studiowania w kraju lub zagranicą na takich kierunkach jak: matematyka, zarządzanie, finanse, ekonomia, geografia itp.

· Klasa E – imienia prof. Witolda Andruszkiewicza – z rozszerzonym zakresem nauczania: matematyki, fizyki lub biznesu i zarządzania i dodatkowo języka angielskiego. Uczniowie grupy z rozszerzonym biznesem i zarządzaniem mogą brać udział w zajęciach z ekonomii czy przedsiębiorczości olimpijskiej. Uczniowie tej grupy mogą przygotowywać się do olimpiad: matematycznej, statystycznej, wiedzy ekonomicznej, przedsiębiorczości itd. Mogą również skutecznie przygotowywać się do matury krajowej i studiowania na takich kierunkach jak: matematyka, zarządzanie, finanse, ekonomia itp.

Uczniowie grupy z rozszerzoną fizyką mogą dodatkowo uczestniczyć w zajęciach matematyki i fizyki olimpijskiej. Jest to grupa dla uczniów zainteresowanych realizacją badań naukowych z zakresu przedmiotów kierunkowych,  przygotowaniem do olimpiad: matematycznej, z zakresu astronomii i astrofizyki, fizycznej, wiedzy technicznej, elektronicznej, lingwistyki matematycznej, itd. Skutecznie przygotowuje do matury krajowej i studiowania na takich kierunkach jak: matematyka, astronomia, elektronika, robotyka, fizyka, automatyka, mechatronika, architektura, inżynieria, itp.

Skip to content