Dokumenty rekrutacyjne 2023/2024 

W Trójmieście rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 przeprowadzana jest w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu Nabór:  

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

 Kandydat loguje się w systemie, ustala listę preferencji we wniosku, który dostarcza do szkoły pierwszego wyboru w formie elektronicznej  (w przypadku możliwości złożenia podpisu elektronicznego przez przynajmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) lub papierowej.   

W roku szkolnym 2023/2024 utworzonych zostanie 5 klasy pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych.  

Rodzaje klas dla uczniów po ukończeniu szkoły podstawowej:  

Pliki do pobrania: 

1. Zarządzenie Dyrektora ULO w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024  

2. Wniosek o przyjęcie do ULO na rok szkolny 2023/2024 

3. Deklaracja wyboru religii, etyki i ewentualnej rezygnacji z wdż.

4. Deklaracja wyboru drugiego języka obcego

5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku


Skip to content