Progi punktowe w roku szkolnym 2023/2024:

 1. Co nas wyróżnia na tle innych szkół średnich?
  Na tle innych szkół średnich wyróżnia nas przede wszystkim kadra dydaktyczna. Wielu z naszych pedagogów to nauczyciele akademiccy, którzy na co dzień pracują w wyższych uczelniach. Stawiamy na rozwój zainteresowań uczniów poprzez tworzenie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych oraz na współpracę z trójmiejskimi uczelniami. Rozumiemy edukację jako współpracę opartą na indywidualnym podejściu, szacunku, wzajemnej otwartości i tolerancji.
 2. Jak funkcjonuje nowa siedziba ULO? 
  Od września 2022 r. ULO mieści się w nowej, wyremontowanej siedzibie przy ulicy Traugutta 92. Mamy do dyspozycji 17 sal lekcyjnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny. Na terenie szkoły znajdują się dwie pracownie komputerowe, działające zarówno w środowisku  Windows, jak i MacOS. Nowoczesne komputery iMac pozwalają nie tylko realizować program zajęć informatycznych, ale stanowią także rozwinięcie kompetencji komputerowych naszych uczniów poprzez  korzystanie z dedykowanych programów multimedialnych, takich jak GarageBand, Logic czy iMovie. Posiadamy między innymi nowoczesne nagłośnienie plenerowe oraz pianino cyfrowe i akustyczne Bechstein, na którym uczniowie grają podczas przerw oraz wykonują mini-recitale.
  W naszej siedzibie mieszczą się sala gimnastyczna, boisko do piłki nożnej oraz obszerne tereny zielone. Do dyspozycji uczniów jest strefa wypoczynku, w której znajdują się stoły pingpongowe, piłkarzyki oraz wygodne kanapy. Osoby lubiące ciszę mają możliwość stworzenia własnej przestrzeni i korzystania z zasobów czytelnio-biblioteki zorganizowanej wspólnie przez uczniów, rodziców i nauczycieli.
 3. Jak wygląda współpraca z uczelniami?
  Współpracujemy z Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Nasza współpraca ma charakter usystematyzowany, a nad doskonaleniem jakości kształcenia czuwa Rada Programowa. Część zajęć lekcyjnych odbywa się w laboratoriach wyższych uczelni, a najzdolniejsi uczniowie biorą udział w zajęciach akademickich razem ze studentami. Uczniowie korzystają ze zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz posiadają darmowy dostęp do czytelni Legimi. Stawiamy też na współpracę ze studenckimi kołami naukowymi. 
 4. Czy zajęcia pozalekcyjne są co roku takie same? 
  Ofertę zajęć pozalekcyjnych aktualizujemy w każdym roku szkolnym, biorąc pod uwagę zainteresowania i sukcesy naszych uczniów. Jesteśmy otwarci na nowe formy zajęć, sprofilowane pod konkretne klasy. Wnikliwie analizujemy wskazywane potrzeby i staramy się spełniać oczekiwania uczniów w zakresie rozwijania ich wiedzy i umiejętności.
 5. Czy uczniowie danej klasy mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych innej klasy?
  Uczniowie naszej szkoły mogą wziąć udział we wszystkich organizowanych kołach zainteresowań. 
 6. Czy sposoby realizacji lekcji i zajęcia dodatkowe gwarantują sukcesy olimpijskie?
  Sukcesy olimpijskie, podobnie jak w innych szkołach, zależą przede wszystkim od wkładu pracy i zaangażowania ucznia, uczęszczania na różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne oraz przebywania z ludźmi o zbliżonych zainteresowaniach. Nauczyciel podczas zajęć pełni głównie rolę mentora – wskazuje uczniowi właściwy kierunek działań, wspiera ich realizację oraz motywuje do podejmowania wysiłku. Dodatkowo, jako szkoła, staramy się propagować oferty wykładów otwartych na trójmiejskich uczelniach. Dbamy o to, aby ich oferta była dostępna i na bieżąco aktualizowana dla naszych uczniów. 
 7. Czy szkoła pracuje w jakimś ekosystemie informatycznym? 
  Szkoła pracuje w ekosystemie Microsoft 365. 
 8. Jak wygląda współpraca międzynarodowa? 
  Szkoła uczestniczy w programie Erasmus+ oraz programie Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży. Uczniowie ULO dotychczas odwiedzili liceum Fatma Emin Kutvar w mieście Balikesir w Turcji. W roku szkolnym 2022/2023 planujemy rozszerzyć listę szkół partnerskich, a także zrealizować wymianę ze szkołą Gut Wehlitz w Lipsku.  
 9. Czy w szkole jest pomieszczenie, w którym uczniowie mogą przygotować napoje gorące oraz podgrzać posiłki?
  Szkoła posiada wspólną dla uczniów i nauczycieli przestrzeń kuchenną, wyposażoną w mikrofalówkę, ekspres do kawy, lodówkę, kostkarkę do lodu oraz zmywarkę. Do dyspozycji uczniów są także naczynia niezbędne do przygotowania posiłku.
Skip to content