Dokumenty związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

1. Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK

2. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

3. Deklaracja dotycząca wpłat podstawowych do PPK

4. Deklaracja dotycząca wpłat dodatkowych do PPK

5. Deklaracja braku zgody na transfer do PPK

6. Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK

7. Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK

Regulaminy dla Pracowników

1. Regulamin Komisji Rekrutacyjnej ULO

2. Regulamin Konkursu na Nauczyciela Roku ULO

3. Regulamin rady pedagogicznej

Skip to content