Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza

 ul. Traugutta 92 80-226 Gdańsk  

https://ulo.pozytywneinicjatywy.pl

e-mail: ulo@pozytywneinicjatywy.pl

Sekretariat: (+48) 532 435 396, stacjonarny (+48) 58 350 54 46

NIP szkoły: 584-278-75-69

REGON 383716517

Na podstawie art. 88 ust. 1, w związku z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe [tj. Dz/U. z 2018, poz. 996 ze zm.] stanowi się, co następuje: Tworzy się z dniem 1 września 2019 r. liceum, ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego: Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku.   

Organem prowadzącym szkołę jest Fundacją Pozytywne Inicjatywy z siedzibą 84-100 Puck, ul. Przebendowskiego 12,  KRS 0000404767, NIP: 5871698532, REGON: 221581359  

Kierownictwo

mgr Waldemar KOTOWSKI, Dyrektor