Ważne informacje dot. matury 2024

Zgodnie z harmonogramem w 2024 roku egzaminy maturalne będą się odbywały od 7 do 24 maja, a konkretnie:

Kolejne terminy egzaminów pisemnych w podanym przedziale dotyczą poziomu rozszerzonego lub dwujęzycznego. Wyjątkiem jest 17 maja, kiedy przypada egzamin pisemny z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym.

Zgodnie z planem matura ustna w 2024 roku odbędzie się w terminach:

Harmonogram matur 2024 przewiduje, że w terminie 20-21 sierpnia odbędzie się sesja poprawkowa.

Wyniki matury 2024 zostaną ogłoszone 9 lipca. O 8:30 pojawią się w systemie ZIU.

Ile procent poprawnych odpowiedzi trzeba zdobyć, żeby zdać maturę 2024? To minimum 30% z każdego egzaminu na poziomie podstawowym. Co ważne, przedmioty dodatkowe nie mają ustalonego progu. Oznacza to, że w ich przypadku liczy się każdy wynik uzyskany w wyniku podejścia do egzaminu.

Skip to content