Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2023/2024

ROK SZKOLNY 2022/2023

Uczniowie ULO na Wyższych Uczelniach

Uczniowie ULO w roku szkolnym 2022/2023 uczestniczą w zajęciach prowadzonych w Uczelniach Fahrenheita:
– UG Wydział Nauk Społecznych: Historia filozofii nowożytnej
– UG Wydział Historyczny: Historia USA
– UG Wydział Prawa i Administracji: Introduction to Criminology and Criminal Justice
– UG Wydział Filologiczny: Metodologia badań językowych prowadzonych oraz Językoznawstwo ogólne i historyczne
– UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki: Analiza matematyczna
– GUMed Wydział Lekarski: Histologia
– PG Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej: Algorytmy i  struktury danych oraz Obiektowe języki programowania

Chcesz uczęszczać na zajęcia na wybranej Uczelni? Pomożemy w organizacji planu zajęć i wypełnieniu dokumentów.


Zdolni z Pomorza PG

W roku szkolnym 2022/2023 Politechnika Gdańska prowadzi rekrutację uzupełniającą na kółka olimpijskie, organizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych akademickich w projekcie „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”:

Planowana jest realizacja zajęć kółek olimpijskich w siedzibie uczelni. Zajęcia kółek olimpijskich będą odbywały się w wybrane soboty, spotkania będą trwały jednorazowo 3-4 godziny lekcyjne. Rekrutacja na zajęcia odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe zasady rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów w kółkach olimpijskich dostępne są na podanych powyżej stronach internetowych. Dostęp do nich jest również możliwy poprzez stronę: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza, w zakładce „Formy wsparcia akademickiego” -> „Kółka olimpijskie”.

Wypełnione, podpisane i zeskanowane formularze zgłoszeniowe należy przesłać do 23 października 2022 r. na adres zdolnizpomorza@pg.edu.pl. Uruchomienie zajęć wszystkich kółek olimpijskich planowane jest w listopadzie.

Szczegółowe harmonogramy spotkań podane zostaną w późniejszym terminie, zamieszczone zostaną na stronach www poszczególnych kółek.

Zdolni z Pomorza UG

Kółka olimpijskie to zajęcia prowadzone przez ekspertów w danej dziedzinie, wybitnych naukowców, w tym profesorów, obejmujące specjalistyczne treści związane z olimpiadami, wykraczające daleko poza podstawę programową. Ich celem jest przygotowania wybitnie uzdolnionych uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych w dziedzinach, w których organizowane są na danym etapie edukacyjnym olimpiady.

Uniwersytet Gdański prowadzi rekrutację na następujące kółka olimpijskie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Zdolni z Pomorza – spotkania akademickie

Uczelnie współpracujące z Samorządem Województwa Pomorskiego w systemie Zdolni z Pomorza zapraszają na spotkania akademickie w roku akademickim 2022/2023. Link do harmonogramu:

https://zdolnizpomorza.pl/index.php/spotkania-akademickie-harmonogram

Skip to content