Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2022/2023

Nazwa zajęćOsoba prowadzącaTermin
Seminarium maturalne z biologii dla kl. IIIHanna Mandera-Bultrowiczponiedziałek  8:45 – 8.30
Seminarium maturalne z biologii dla kl. IVHanna Mandera- Bultrowiczczwartek  8:00 – 8.45
Fizyka olimpijskaAnna Synakod lutego 2023
Seminarium maturalne z chemii dla kl. IIIPaulina Mech-Wardaczwartek  8.00 – 8.45
Seminarium maturalne z chemii dla kl. IVPaulina Mech-Wardaponiedziałek  8.00 – 8.45
Kółko fonetyczne Joanna Tillackod lutego 2023
Geografia olimpijskaBartłomiej Kulaswtorek  15:25 – 16:10
Geografia olimpijskaWaldemar Kotowskiczwartek  14:35 – 15:20
Historia olimpijska Adrian Watkowskiponiedziałek  15:25 – 16:10
WOS dla każdegoAdrian Watkowskiczwartek 15:25 – 16:10
Matematyka olimpijska dla klas IWitold Zakrzackiwtorek 8:00 – 9:40, co drugi tydzień
Koło brydżowe dla klas IWitold Zakrzackiwtorek 8:00 – 9:40,  co drugi tydzień
Business English Kamila Cempaśroda 15:30 – 17:00
Koło Zainteresowań Niekonwencjonalnych Katarzyna Uljaszpiątek 15:25 – 17.00
Koło Promocji Zdrowia Anna Odorskapiątek 14.35 – 15.20
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (sekcja literacka)Joanna Sadowskaponiedziałek 13:40 – 15:20
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (sekcja teatrologiczna)Joanna Sadowskawtorek 15:30 – 17:00
Kultura i historia krajów niemieckiego obszaru językowego – koło olimpijskieJoanna Anolikwtorek 15:30 – 16:15
Piłka nożnaJoanna Kobusponiedziałek 14:35 – 16:10
Piłka Siatkowa/Piłka KoszykowaAgnieszka Matuswtorek 15:25 – 17:00, co drugi tydzień
Trening FunkcjonalnyAgnieszka Matusśroda 14:35 – 15:20
Seminarium maturalne z języka polskiegoEdyta Karpiuszpiątek 7.10 – 7.55

Uczniowie ULO na Wyższych Uczelniach

Uczniowie ULO w roku szkolnym 2022/2023 uczestniczą w zajęciach prowadzonych w Uczelniach Fahrenheita:
– UG Wydział Nauk Społecznych: Historia filozofii nowożytnej
– UG Wydział Historyczny: Historia USA
– UG Wydział Prawa i Administracji: Introduction to Criminology and Criminal Justice
– UG Wydział Filologiczny: Metodologia badań językowych prowadzonych oraz Językoznawstwo ogólne i historyczne
– UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki: Analiza matematyczna
– GUMed Wydział Lekarski: Histologia
– PG Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej: Algorytmy i  struktury danych oraz Obiektowe języki programowania

Chcesz uczęszczać na zajęcia na wybranej Uczelni? Pomożemy w organizacji planu zajęć i wypełnieniu dokumentów.


Zdolni z Pomorza PG

W roku szkolnym 2022/2023 Politechnika Gdańska prowadzi rekrutację uzupełniającą na kółka olimpijskie, organizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych akademickich w projekcie „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”:

Planowana jest realizacja zajęć kółek olimpijskich w siedzibie uczelni. Zajęcia kółek olimpijskich będą odbywały się w wybrane soboty, spotkania będą trwały jednorazowo 3-4 godziny lekcyjne. Rekrutacja na zajęcia odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe zasady rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów w kółkach olimpijskich dostępne są na podanych powyżej stronach internetowych. Dostęp do nich jest również możliwy poprzez stronę: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza, w zakładce „Formy wsparcia akademickiego” -> „Kółka olimpijskie”.

Wypełnione, podpisane i zeskanowane formularze zgłoszeniowe należy przesłać do 23 października 2022 r. na adres zdolnizpomorza@pg.edu.pl. Uruchomienie zajęć wszystkich kółek olimpijskich planowane jest w listopadzie.

Szczegółowe harmonogramy spotkań podane zostaną w późniejszym terminie, zamieszczone zostaną na stronach www poszczególnych kółek.

Zdolni z Pomorza UG

Kółka olimpijskie to zajęcia prowadzone przez ekspertów w danej dziedzinie, wybitnych naukowców, w tym profesorów, obejmujące specjalistyczne treści związane z olimpiadami, wykraczające daleko poza podstawę programową. Ich celem jest przygotowania wybitnie uzdolnionych uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych w dziedzinach, w których organizowane są na danym etapie edukacyjnym olimpiady.

Uniwersytet Gdański prowadzi rekrutację na następujące kółka olimpijskie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Zdolni z Pomorza – spotkania akademickie

Uczelnie współpracujące z Samorządem Województwa Pomorskiego w systemie Zdolni z Pomorza zapraszają na spotkania akademickie w roku akademickim 2022/2023. Link do harmonogramu:

https://zdolnizpomorza.pl/index.php/spotkania-akademickie-harmonogram

Skip to content