Warunki jakie musi spełniać fotografia

Aby prawidłowo wygenerować pliki do mLegitymacji i eLegitymacji zdjęcie musi spełniać następujące warunki:

Dodawanie zdjęć na koncie Ucznia/Rodzica

  1. Logowanie na witrynę ucznia/rodzica.
    Aby rodzic/uczeń mógł dodać zdjęcie poprzez witrynę internetową powinien zalogować się na stronę dziennika Uonet+ swojej szkoły.

    Jak zalogować się do systemu UONET+? – instrukcja dla ucznia i rodzica
  2. Po zalogowaniu należy wybrać w menu bocznym zakładkę: „Dane ucznia”.
  3. Następnie należy kliknąć na przycisk „Aktualizuj zdjęcie” i wskazać lokalizację pliku z prawidłowo przygotowaną fotografią.

Wybranie niewłaściwego formatu pliku lub zbyt dużego rozmiaru pliku wyświetli komunikat

Dodanie poprawnego formatu zdjęcia informuje komunikatem Zdjęcie zostało wysłane do akceptacji.

Wychowawca, sekretarz szkoły lub administrator dziennika akceptuje zdjęcie w kartotece ucznia.

Uwaga: Jeśli zdjęcie nie spełnia wymogów zdjęcia legitymacyjnego zostanie ono odrzucone.

Jeśli zdjęcie zostanie zaakceptowane rozpocznie się proces tworzenia eLegitymacji lub mLegitymacji, który jest czasochłonny.

Skip to content