Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego 

“Ziemia – Barwny Świat”

Zgłoszenie szkoły podstawowej do udziału w konkursie

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu z Geografii 

Karta Zgłoszenia ucznia do Konkursu 

Protokół etapu szkolnego

Terminy Konkursu:

– Zgłoszenia szkół – do 29 września

– Ogłoszenie listy zgłoszonych szkół – do 3 października

– Etap szkolny Konkursu – 25 października 2023 r. godz. 14:00 w szkole podstawowej

– Etap rejonowy Konkursu – 14 grudnia 2023 r. godz. 14:00 według przypisanych rejonów

– Etap finałowy Konkursu – 16 lutego 2024 r. godz. 12:00 w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym

Wykaz komisji rejonowych

Kontakt z Wojewódzką Komisją Konkursową:

geografia@pozytywneinicjatywy.pl

dr Bartłomiej Kulas – Przewodniczący WKK

Skip to content