Szkolna profilaktyka suicydalna

Budujemy zdrowe i trwałe relacje w obrębie szkolnej społeczności, m.in. poprzez szkolenie nauczycieli i innych pracowników w zakresie pedagogiczno-wychowawczym, ustalenie określonych zasad postępowania, niezgodę na przemoc, dbanie o dobre relacje, wzmacnianie odporności uczniów i podnoszenie ich samooceny czy wyraźne wskazanie osoby, do której można udać się po pomoc.

W dniu 13.06.2022 r. pedagog szkolna p. S. Taratuta i psycholog p. M. Małkowska uczestniczyły w konferencji i warsztatach na temat: “Prewencji zdarzeń suicydalnych w środowisku szkolnym”.

Skip to content