Klasa Mrongowiusza w projekcie „Roz-czytywanie TEATRU”!

Klasa II c – jako jedna z dwu klas szkół trójmiejskich – została zakwalifikowana do projektu edukacyjno-artystycznego: „Roz-czytywanie TEATRU”, który będzie realizowany w Teatrze Miejskim w Gdyni od czerwca do przełomu listopada/grudnia 2022 roku.

Tym, co wyróżnia naszą klasę humanistyczną wśród innych klas o tym profilu, jest uzupełnianie programu nauczania języka polskiego o elementy wiedzy o teatrze. Dlatego udział w projekcie stanowi naturalne dopełnienie edukacji szkolnej.

Za nami dwie lekcje teatralne, w czasie których poznawaliśmy teatr od kulis i mierzyliśmy się z zadaniami aktorskimi.

Jesienią obejrzymy jeden ze spektakli Teatru Miejskiego w Gdyni, który będziemy ROZ-CZYTYWAĆ pod inspirującą opieką twórców i rzemieślników teatru, w czasie specjalnie przygotowanych warsztatów teatralnych.

Na zakończenie projektu stworzymy (pod opieką nauczycielek: pani Joanny Sadowskiej i pani Jolanty Manthey oraz pedagoga teatru – pani Anny Zalewskiej-Uberman) i zaprezentujemy w szkole własne, autorskie interpretacje spektaklu w formie performatywnej lekcji.

Skip to content