Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023 r. w auli Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2023/2024 w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Adamowicza w Gdańsku. O uroczystości przeczytać można TUTAJ

Pewny start w przyszłość!

Czyli rozmowa o naszym Ulu Pani Sylwii Dudkowskiej-Kafar z Gazety Uniwersyteckiej z Dyrektorem Waldemarem Kotowskim. Zapraszamy do lektury TUTAJ. Wywiad jest również  dostępny na stronie Gazety Uniwersyteckiej Pewny start w przyszłość! | Gazeta Uniwersytecka (ug.edu.pl).


Dzień otwarty

Dziękujemy wszystkim Gościom, którzy tak tłumnie odwiedzili nasze ULO. Otworzyliśmy swoje podwoje dla ósmoklasistów i ich rodziców, w zakładce Aktualności pełna relacja i wiele zdjeć.


Profil absolwenta

Nasz absolwent:

  • posiada rzetelną wiedzę praktyczną i teoretyczną, którą świadomie rozwija i stosuje w sytuacjach typowych i nietypowych;
  • potrafi wykorzystywać, weryfikować i przetwarzać informacje, posługując się nowoczesnymi nośnikami przekazu;
  • świadomie korzysta z dóbr kultury;
  • dba o rozwój swojej osobowości;
  • jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych;
  • rozwija zainteresowania, talenty i pasje;
  • umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć, jest kreatywny, posiada umiejętności pracy zespołowej – kluczowe kompetencje dla rozwoju osobistego oraz społecznego;
  • jest przygotowany do studiowania i pracy naukowej.

Wizja szkoły

ULO jest wspólnotą uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. ULO to szkoła oparta na zasadach partnerstwa, przyjaźni i szacunku.

To szkoła przyjazna dla uczniów, stwarzająca możliwość rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego.   To szkoła, która kształtuje postawę człowieka kierującego się w życiu zasadami etycznymi, będącego wzorem kultury osobistej, szkoła ucząca patriotyzmu, szacunku, otwartości, tolerancji oraz zrozumienia dla wielokulturowości.

Skip to content