Paweł Adamowicz

Patron Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

Paweł Adamowicz urodził się w Gdańsku 2 listopada 1965 roku, jako syn Teresy i Ryszarda Adamowiczów, którzy po wojnie zostali  przesiedleni  do  Gdańska  z  Wileńszczyzny.  Wychowywał  się na Starym i Głównym Mieście, maturę zdał w I Liceum Ogólnokształcącym,  prawo  studiował  na  Uniwersytecie  Gdańskim  (w latach 1984-89).

Podczas strajku solidarnościowego studentów UG w 1988 r. był przewodniczącym Studenckiego Komitetu Strajkowego. Od 1989 r. przez dziewięć lat zatrudniony był na Uniwersytecie Gdańskim jako asystent w Katedrze Historii  i  Prawa  Polskiego,  w  latach  1990-93  był  prorektorem  UG,  a  w  1996  r.  został  radcą  prawnym.  Od  samego  początku  uczestniczył  w  narodzinach  samorządności  i  w  procesie  transformacji  ustrojowej Polski, działał w ramach Komitetów Obywatelskich „Solidarności”,  był  współzałożycielem  Kongresu  Liberalno-Demokratycznego.

Gdy w 1998 r. koledzy i koleżanki z rady wybrali go na prezydenta Gdańska – miał 33 lata.  W ostatnią, szóstą kadencję prezydencką (listopad 2018 r.) wszedł z wynikiem blisko 65 proc. głosów w II turze. Gdańsk Pawła Adamowicza to nie tylko takie inwestycje jak nowy stadion piłkarski w Letnicy, rozbudowa gdańskiego lotniska o nowy terminal, budowa Tras Sucharskiego i Słowackiego, most wantowy Jana Pawła II, zwodzony most Niepodległości w Sobieszewie, tunel pod Martwą Wisłą, kładka na Ołowiankę, trasy tramwajowe na Łostowice i Piecki Migowo. To także 600 km dróg rowerowych, Teatr Szekspirowski, Europejskie Centrum Solidarności, Hevelianum na Górze Gradowej, odnowiona Twierdza Wisłoujście, Park Oruński i nowe przedszkola i szkoły.

Kilkakrotnie mówił o potrzebie stworzenia szkoły średniej, która z jednej strony przygotuje uczniów do nauki na miejscowych uczelniach wyższych, z drugiej zachęci młodych do pozostania w mieście czy w Polsce. Jego  ideę  w  życie  postanowił  wcielić  Uniwersytet  Gdański.  Założeniem  powstałego  na  tej  podstawie  Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza będzie przygotowanie zdolnych uczniów do nauki przede wszystkim w gdańskich uczelniach wyższych.

Dzień Patrona – ŚWIĘTO SZKOŁY

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące 10 stycznia 2020 roku otrzymało zaszczytne imię Pawła Adamowicza. Tego dnia ślubowaliśmy na Sztandar naszej Szkoły wierność  ideom i wartościom, którym hołdował nasz Patron. To dzięki Pawłowi Adamowiczowi zrodziła się idea powstania naszego liceum przygotowującego młodych ludzi do studiowania na gdańskich uczelniach i pozostania po zakończeniu nauki w Gdańsku i w Polsce.

Jako upamiętnienie wyjątkowego dla ULO dnia nadania imienia szkole oraz pamięci o naszym Patronie każdy 14 stycznia w kolejnych latach będzie w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym Dniem Patrona Świętem Szkoły.

Dzień Patrona w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Adamowicza – 2023

13 stycznia 2023

10 stycznia 2020 roku Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące otrzymało zaszczytne imię Pawła Adamowicza, który był pomysłodawcą powstania w Gdańsku Liceum Ogólnokształcącego ściśle współpracującego z wyższymi uczelniami.  

W bieżącym roku szkolnym obchody Dnia Patrona odbyły się 13 stycznia.

Po przywitaniu gości przez Prezesa Fundacji Pozytywne Inicjatywy Pana Arkadiusza Gawrycha, Dyrektor Szkoły Pan Waldemar Kotowski, w swoim wystąpieniu, nawiązał do idei powstania szkoły. Przedstawił wizję szkoły, którą w swojej książce Gdańsk jako wspólnota zawarł Paweł Adamowicz. Następnie zaprezentowano efekty edukacyjnej pracy uczniów i nauczycieli. Przedstawiono trzy projekty zrealizowane przez klasy humanistyczne:

Dotychczasowa działalność edukacyjna szkoły jak i treść i sposób wykonania projektów stanowią potwierdzenie, że społeczność szkolna Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego sprostała zadaniu wyznaczonemu przez Pawła Adamowicza

Po prezentacji edukacyjnych dokonań głos zabrali goście biorący udział w uroczystości – Pan Piotr Borawski Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska oraz prof. dr hab. Piotr Stepnowski Rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Pan Dyrektor Liceum odczytał list przesłany przez Pana Piotra Adamowicza.


14 stycznia 2022 – Dzień Patrona ULO

14 stycznia 2022 r w gmachu Biblioteki Głównej UG obyła się uroczystość Święta Szkoły Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku.

Po wprowadaeniu pocztu sztandarowego odbyła się  pierwsze publiczne odśpiewanie hymnu szkoły w wykonaniu dr hab. Grzegorza Kołodzieja (śpiewaka operowego). Muzykę do hymnu skomponowała prof. dr hab. Sylwia Janiak-Kobylińska, a słowa napisała uczennica klasy drugiej Agata Ossowska.

W pierwszej części gości przywitał dyrektor szkoły Waldemar Kotowski, który następnie przedstawił osiągnięcia szkoły w okresie minionych 2 lat w zakresie nauczania i kształtowania wartości.

Po bardzo życzliwych, merytorycznych i optymistycznych przemowach zaproszonych gości: Pana Posła Piotra Adamowicza, Pani Wiceprezydent Gdańska Moniki Chabior, Pana Adama Krawca – Dyrektora Departamentu Edukacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pani Wicekurator Anny Gańskiej-Lipińskiej z Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Pana Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego oraz Pana Wiceprezesa Fundacji Pozytywne Inicjatywy Piotra Szeląga, uczniowie klasy pierwszej Dantyszka pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Pani Joanny Sadowskiej przedstawili wspomnienie o Pawle Adamowiczu – patronie szkoły. Tytuł prezentacji to „Całe moje życie to Gdańsk. To moje miasto mnie lepi i kształtuje”

W ostatniej części uroczystości uczniowie klasy Dantyszka, wspólnie z Panią prof. Marią Mandel z wydziału pedagogiki społecznej UG , zaprezentowali mini wykład Miejsce bez granic. Wielogłos o Gdańsku – w który zaangażowali się również inni uczniowie Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku.

Pełną relację dzięki Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej UG możecie obejrzeć TUTAJ


Odsłonięcie muralu z wizerunkiem Pawła Adamowicza

29 czerwca 2021 roku odsłonięto ścienny obraz z podobizną Pawła Adamowicza, o wymiarach 8 na 15 m, który został wykonany techniką malarską na szczytowej ścianie kamienicy sąsiadującej z domem, w którym wychowywał się prezydent Gdańska, przy ulicy Mniszki 5/6. Tuż przed odsłonięciem dzieła, symboliczne ostatnie pociągnięcie pędzla wykonały Magdalena Adamowicz, żona zamordowanego prezydenta oraz ich córka Antonina. 

Źródło tekstu oraz grafiki: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/w-gdansku-odslonieto-mural-pawla-adamowicza-ten-mural-jest-wezwaniem-zeby-o-marzeniach-pawla-codziennie-pamietac,a,199137

Skip to content